רדיוגרפיה ואולטרסאונד של ארנבונים

 

 

Adar and Flora, by Kim Chilson

 

 

צילום רנטגן (רדיוגרף)

 

(Laterolateral -מישור חזיתי ) גולגולת דיוגרפיה של

גולגולת

 

רדיוגרפיה של בית החזה ובטן) מישור חזיתי(

בית החזה ובטן

צילום רנטגן של בית החזה ובטן (מישור חיצי)

צילום רנטגן של מעי: רקמה חדשה) מישור חזיתי (Laterolateral -   

 

צילום רנטגן של אגן הירכיים )מישור חיצי)

 אגן

 

צילום רנטגן של חוליות מותניות ,העצה והזנב (מישור חיצי)

עמוד שדרה

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

   .ארנבונים שלהם של לספק צילום רנטגן Ruth van Kalmthoutו, Julie Martin-Marrero, Sandy Minshull תודות ל

 

 

ניתן לקרוא קובץ זה עם  Adobe Acrobat Reader 4.0ומעלה. אם אין לך תוכנה זו ניתן להורידה ללא תשלום מהאתר:

 

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל

 

 

SEPTEMBER   2005