רדיוגרפיה ואולטרסאונד של ארנבונים

 

 

Adar and Flora, by Kim Chilson

 

 

צילום רנטגן (רדיוגרף)

 

לגולת

Rabbit skull radiology, by C. Holson and D. Martinez-Jimenez

(Laterolateral -מישור חזיתי ) גולגולת של דיוגרפיה

 

Dental problems

Objective interpretation of dental disease in rabbits, guinea pigs and chinchillas. Use of anatomical reference lines, by Dr. Estella Boehmer and Dr. David Crossley

Radiography of a rabbit suffering from dental malocclusion, before and after treatment

Radiography of a rabbit suffering from severe incisor and molar malocclusion

Radiography of a rabbit suffering from advanced dental disease and bilateral mandibular osteomyelitis

Radiography of a rabbit with a mandibular jaw abscess, by Dr. Estella Boehmer

Radiography of a rabbit with a mandibular jaw abscess, malocclusion and otitis media, by Dr. Estella Boehmer

Dental dysplasia: pseudo-odontoma (elodontoma) in a rabbit

Dental exam: Overview of dental problems in rabbits, by Debbie Hanson.

Speaking: Dr. Roy Cruzen, with rabbit Pixel.

 

בית החזה ובטן

Lateral and dorso-ventral radiographies of the thorax and abdomen of a healthy rabbit

רדיוגרפיה של בית החזה ובטן) מישור חזיתי(

רדיוגרפיה של בית החזה ובטן) מישור חזיתי(

Acute onset of bloat can affect every rabbit

 

 אגן

Young and older rabbits suffering from bloat: necropsy and X-rays

Dorso-ventral radiography of the abdomen of an obese rabbit: mass in stomach

Intestine filled with gas

צילום רנטגןשל מעי: רקמה חדשה) מישור חזיתי (Laterolateral -   

 

Neck

Latero-lateral and dorso-ventral radiographs of the neck of Twilight

 

עמוד שדרה

צילום רנטגןשל חוליות מותניות ,העצה והזנב (מישור חיצי)

Lordosis, scoliosis or kyphosis spine deformations are observed in rabbits too

Rabbit with spine fracture

 

Pelvic region (hip)

Dorso-ventral radiographs of the hip

 

Limbs

Lateral radiography of a thoracic limb of a rabbit: Elbow

Dorso-ventral radiography of the pelvic limb foot

Ventrodorsal radiography showing advanced arthritis of the thoracic foot

Lateral radiography of a fractured tibia in a rabbit, after insertion of a pin

Ventro-dorsal radiography of the left hind foot with a broken toe

Rabbit with broken calcaneal tuber (pelvic limb) and possible bacterial joint infection, radiography and explanation, by Debbie Hanson. In collaboration with Dr. Dan Jordan and the rabbit Parker.

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

   .ארנבונים שלהם של לספק צילום רנטגן Ruth van Kalmthoutו, Julie Martin-Marrero, Sandy Minshull תודות ל

 

 

  

info@medirabbit.com :אימייל