Kim Chilson

Zaburzenia układu szkieletowego i kości

 

Lack of exercise

Muscular and skeletal degeneration in rabbits that lack exercise

..

Bone deformities

Deformed X and O limbs in rabbits

Deformation of anterior limbs in rabbits, by Esther van Praag, Ph.D.

Lordosis, scoliosis or kyphosis spine deformations are observed in rabbits too

Fuzzy's Dislocated Hips, by Eloise Jory

(Zwichnięte stawy biodrowe Fuzzy). Artykuł w języku angielskim  – operacyjna rekonstrukcja  stawów biodrowych królika (artroplasyka) zakończona sukcesem  i opieka pooperacyjna oraz rehabilitacja  z punktu widzenia opiekuna (Australia)

 .

.

Złamania kości

Złamania kości i gwoździowanie złamanej kości

Case report: broken femur head in a young rabbit. Can amputation be avoided ?, by Sorelle Saidman

Rabbit with broken calcaneal tuber (pelvic limb) and possible bacterial joint infection, radiography and explanation, by Debbie Hanson. In collaboration with Dr. Dan Jordan and the rabbit Parker.

Pelvic limb with broken calcaneal tuber, bacterial joint infection and demonstration of needle aspiration biopsy and cytology, by Debbie Hanson. In collaboration with Dr. Dan Jordan and the rabbit Parker.

.

Nowotwory /narośle

Deformed claws in a rabbit, after traumatic fractures, by Esther van Praag, Ph.D.

Artretyzm i zastosowanie glukozaminy /chondroityny

Wyrośla kostne (osteofity) u królików

ALERT: administration of gabapentin in the treatment of arthritis leads to serious side-effects in rabbits !!! , by Esther van Praag, Ph.D.    

.

Zaburzenia genetyczne

Fused vertebra in the tail of a Flemish giant rabbit

Unilateral agenesis of the fibula and tibia and bilateral congenital apodia in a Rex rabbit, by Janet E Geren and Esther Van Praag, Ph.D.

Króliki z genetycznie uwarunkowaną „zwichniętą łapą”

Bracing a Baby Bunny with "Splay-Leg", by Dana Krempels, Ph.D. Artykuł w języku angielskim na temat zastosowania rozpórki wykonanej z korka, waty i przylepca w celu właściwego ustawienia elementów stawów u małego króliczka ze „zwichniętymi łapkami”(splay leg). Autorka zwraca uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów np. przepuszczającego powietrze plastra stosowanego w medycynie sportowej, żeby nie doprowadzić do uszkodzeń skóry, naturalnego korka (jest lekki) czy 100% bawełnianej waty oraz na odpowiednie założenie rozpórki z uwzględnieniem umożliwienia maluchowi poruszania się i zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

W przypadku kiedy ustawianie elementów zwichniętych stawów jest bolesne dla króliczka Autorka doradza robienie tego stopniowo przez odpowiednie dostosowywanie rozpórki aż do momentu osiągnięcia właściwej pozycji elementów stawów. Artykuł zawiera odręcznie wykonane rysunki obrazujące sposób wykonania i zastosowania rozpórki.

Seabert , or the story of a very special newborn (richly illustrated, with permission of bunnybunch.n)

.

Bone cancer

Probable periosteal osteosarcoma in a rabbit, by Esther van Praag, Ph.D.

   

 

 

    

e-mail: info@medirabbit.com