Zdjęcia rentgenowskie i USG królików

 

Adar and Flora, by Kim Chilson

 

 

Zdjęcia rentgenowskie królików

 

Czaszka

Zdjęcie rentgenowskie boczne czaszki królika

Radiography of a rabbit suffering from dental malocclusion, before and after treatment

Radiography of a rabbit suffering from severe incisor and molar malocclusion

Laterolateral radiography of a rabbit suffering from advanced dental disease and bilateral mandibular osteomyelitis

Dental exam, Overview of dental problems in rabbits, by Debbie Hanson. Speaking: Roy Cruzen, DVM, (Steeplecheese Animal Hospital, Houston, USA), with the rabbit Pixel.

.

Okolice jamy brzusznej

Lateral radiography of the thorax and abdomen of a healthy rabbit A

Ventrodorsal radiography of the rabbit thorax and abdomen A

Zdjęcie rtg  klatki piersiowej i brzucha królika (boczne)

Ventrodorsal radiography of the rabbit thorax and abdomen

Lateral view of a rabbit with gastric distention

Dorso-ventral view of a rabbit with gastric distention

Laterolateral radiography of the viscera: neoplasia

.

Okolice miednicy

Zdjęcie rentgenowskie okolic miednicy królika

.

Kręgosłup

Zdjęcie rentgenowskie okolicy lędźwiowej, krzyżowej i ogonowej kręgosłupa w ułożeniu brzuszno-grzbietowym

.

Limbs

Lateral radiography of a thoracic limb of a rabbit: Elbow

Dorso-ventral radiography of the pelvic limb foot

Ventrodorsal radiography showing advanced arthritis of the thoracic foot

Lateral radiography of a fractured tibia in a rabbit, after insertion of a pin

Rabbit with broken calcaneal tuber (pelvic limb) and possible bacterial joint infection, radiography and explanation, by Debbie Hanson. In collaboration with Dr. Dan Jordan and the rabbit Parker.

 

Podziękowania dla Kim Chilson za jej wspaniałe ilustracje

 

 

Serdeczne podziękowania dla Sandy Minschull, Julie Martin-Marrero oraz Ruth van Kalmthout za umożliwienie stworzenia stron dot. anatomii przez przekazanie zdjęć rentgenowskich swoich królików.

 

 

Pliki PDF mogą być odczytywane  wyłącznie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader wersja 4.0 lub wyższa. Jeśli nie masz zainstalowanej tej przeglądarki na swoim dysku lokalnym możesz ją ściągnąć bezpłatnie z:

 

 

 

 

    

e-mail: info@medirabbit.com