Volledig bloedonderzoek en biochemie parameters

van het konijn

 

 

MediRabbit.com wordt uitsluitend gefinancierd door gevers.

Elke donatie, ongeacht hoe groot, wordt gewaardeerd en zal helpen bij de voortzetting van het onderzoek van de medische zorg en de gezondheid van konijnen.

Bedankt  

 

 

De volgende tabellen bevatten de bloed biochemische waarden van konijnen. Veel van de verkregen resultaten komen van proef konijnen, die in laboratorium condities verblijven, en waarvan de condities niet te vergelijken zijn met huiskonijnen. Verdere parameters die de bloed biochemie beοnvloeden zijn het dieet, de verblijfs omstandigheden, het ras, de leeftijd, het geslacht, de gezondheids toestand, de metabolische activiteit, binnen- of buiten konijnen, en niet te vergeten inteelt verschijnselen.

 

Belangrijk is ook dat de waarden die in de tabellen staan referentie gegevens zijn, en daardoor niet strikt geοnterpreteerd moeten worden. Overgang zones worden vaak rondom de grens van referentie waarden gevonden. Een bloed waarde die dicht bij de referentie staat moet derhalve niet als een alleenstaande waarde beschouwd worden, maar moet vergeleken worden met de andere gegevens, evenals met de klinische vondsten van dit specifiek geval.

 

Bloedafname bij konijnen

 

 

 

Geanalyseerde parameter

Afkorting

Waarde

Eenheid

 

Bloed pH

pH

7.2 – 7.5

 

Erytrocyt, of rode bloedcel

RBC

3.8 – 7.9 * 106

/mm3

Hematocriet

PCV

33 – 50

%

Gemiddelde rode celvolume (Mean Corpuscular Volume)

MCV

50 – 75

mm3

 

Hemoglobine

Hb

9.4 – 17.4

g/dl

Gemiddelde Hb-gehalte per erytrocyt (Mean Corpuscular Hemoglobin)

MCH

18 - 24

pg/cell

Gemiddelde Hb-gehalte per erytrocyt concentratie (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

MCHC

27 - 34

%

 

Witte Bloed lichaampjes

WBC

5 – 13 * 109

/l

Basophilen

..

0 – 0.84

<0.5 * 109

%

/l

Eosinophilen

.

0 – 2

< 1.0 * 109

%

/l

Lymphocyten

.

43 – 80

3 – 9 * 109

%

/l

Monocyten

.

0 – 4

< 0.5 * 109

%

/l

Neutrophils

. .

34 - 70

%

Band neutrophils

. .

< 6

%

Volwassene neutrophils

. .

1 – 4 * 109

/l

 

Stol tijden tests

Bloedplaatjes

.

290 * 103

200 – 650 * 109

/mm3

/l

Reticulocyten

.

0 - 3

%

Protrombinetijd (in-vivo)

.

2 - 8

min

 

Eiwitten

Albumine

.

25-40

g/l

Bilirubine - totaal

.

3.4 – 8.5

0 – 0.75

mmol/l

mg/dl

Gammaglutamyltranspeptidase

.

0 – 7

IU/l

Globuline

.

1.5 – 3.3

25 - 40

g/dl

g/l

Albumine/globuline ratio

 

0.7 – 1.89

 

Eiwit - totaal

.

5.4 – 7.5

50 - 75

g/dl

g/l

 

Enzymen

Zure fosfatase

AP

0.3 – 2.7

IU/l

Alanine amino-transferase

ALT

55 - 260

IU/l

Alkalische fosfatase

ALP

10 - 70

IU/l

Amylase

.

200 - 500

IU/l

Aspartate Amino transferasen

AST

10 - 98

IU/l

Kreatinine fosfokinase

CK - CPK

140 – 372

IU/I

Lactate dehydrogenase

.

132 - 252

IU/l

 

Elektrolyten

Bicarbonaat

.

16 - 32

mmol/l

Calcium – ioniseert

Ca++

1.71

mmol/l

Calcium – totaal

Ca++

3.0 – 5.0

5.5 – 12.5

mmol/l

mg/dl

Chloride

Cl-

92 - 120

mmol/l

IJzer

Fe

33 - 40

mmol/l

Magnesium

Mg++

0.8 – 1.2

mmol/l

Fosfaat - anorganisch

Pi

1.0 – 2.5

mmol/l

Fosfaat

HPO4-

4 - 6

mg/dl

Kalium

K+

4.0 – 6.5

mmol/l

Lood

Pb

2 – 27

mg/dl

Natrium

Na+

130 – 155

mmol/l

 

Andere substraten

b-OH butyrate

.

< 1

mmol/l

Azotemie (uremie)

.

13 - 30

mg/dl

Gal zuur

.

3 - 15

mmol/l

Bilirubine

.

< 20

mmol/l

Cholesterol

.

0.1 – 2.00

10 - 80

mmol/l

mg/dl

Cortisol

.

1.0 – 2.04

mg/dl

Cortisol, na stimulatie met ACTH

.

12.0 – 27.8

mg/dl

Creatinine

.

53 – 124

0.5 – 2.6

mmol/l

mg/dl

Glucose

Glc

4.2 – 8.9

75 – 140

mmol/l

mg/dl

Fosfolipide

.

40 - 140

mg/dl

Serum lipide

.

150 - 400

mg/dl

T4

.

82.37 – 106.82

6.4 – 8.3

nmol/l

mg/dl

Triglyceride

.

1.4 – 1.76

mmol/l

Ureum

.

9.1 – 25.5

mmol/l

Urinezuur

.

1 – 4.3

mg/dl

Vitamine A

Vit A

30 – 80

mg/l

Vitamine E

Vit E

> 1

mg/ml

 

 

Verdere Informatie

 

Burke J. (1994) Clinical care and medicine of pet rabbit, in: Proceedings of the Michigan Veterinary Conference, pp 49-77.

Fudge A.M. (ed) (1999) Laboratory medicine: avian and exotic pets. WB Saunders, Philadelphia.

Gillet C.S. Selected drug dosages and clinical reference data. in: The biology of the rabbit, 2nd ed. (P.J. Manning, D.H. Ringler, C.E. Newcomer eds). pp 467-472. Academic Press.

Goad DL, Pecquet ME, Warren HB. Total serum calcium concentrations in rabbits. J Am Vet Med Assoc. 1989 Jun 1;194(11):1520-1.

Hillyer E.V. (1994) Pet rabbits. The veterinary clinics of north America, Small animal Practice 24 (1), pp 25-65.

Jones RT. Normal values for some biochemical constituents in rabbits. Lab Anim. 1975 Apr;9(2):143-7. No abstract available.

Kaneko J.J (1989) Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press, New-York.

Kerr M. (1989) Veterinary Laboratory Medicine. Clinical Biochemistry and Haematology. Blackwell Scientific Publications.

Mitruka B.M., Rawnley H.M. (1977) Clinical biochemical and haematological reference values in normal and experimental animals. Masson Publishing USA, Inc. pp 83, 134-135.

Okerman L. (1994) Diseases of domestic rabbits. Blackwell Scientific Publications, Oxford

Warren HB, Lausen NC, Segre GV, el-Hajj G, Brown EM. Regulation of calciotropic hormones in vivo in the New Zealand white rabbit. Endocrinology. 1989 Nov;125(5):2683-90.

   

 

 

 

e-mail: info@medirabbit.com