בעיות במערכת הנשימה

 קים צ'ילסון

 

אבחנה מבדלת של כשלון נשימתי

אבחנה מבדלת:

Differential diagnosis for halitosis (bad smelling breath)

Diseases of the deep respiratory airways, by Esther van Praag, Ph.D.

 

 Domestication

Domestication of the rabbit and respiratory diseases, by Esther van Praag, Ph.D.

 

 Anatomie

Complexity of the nasal cavity, by Esther van Praag, Ph.D.

 

Viruses of the wild and domestic rabbit (Oryctolagus cuniculus), presentation by Esther van Praag, Ph.D. (PDF)

גורמים וירליים:

Respiratory problems, related to myxomatosis in rabbits

Herpes sp virus in rabbits

 

 מחלת דרכי הנשימה העליונות בארנבונים

גורמים חיידקיים (בקטריאליים):

Pneumonia in rabbits

Case report, Toffik presenting eye bilateral lesions and nasal crusts, by Dr. Magdalena Stasiowska

 

 Fungal infection

Disseminated histoplasmosis (Histoplasma capsulatum) in a pet rabbit: case report and review of the literature, by João Brandão, Samantha Woods, Natalie Fowlkes, Mary Leissinger, Robert Blair, Cherie Pucheu-Haston, James Johnson, Christina Elster Phillips, Thomas Tully

     

הוידאו מראה שימוש במכשיר אינהלציה (נבולייזר) על ארנבון עם זיהום בדרכי הנשימה העליונות:

 

נבולייזר

תודה מיוחדת לדבי האנסון. אלמלא עזרתה, זמנה וניסיונה הכנת סרט הווידאו לא היתה מתאפשרת.

הוידאו מראה שימוש במכשיר אינהלציה (נבולייזרchamber ) על ארנבון עם זיהום

דרכי הנשימה העליונות:

 

 Neoplasia masses in lungs

Dyzia: respiratory difficulties and masses in uterine, lungs and lymph node, by Dr. Magdalena Stasiowska

 

 Intoxication

Accidental poisoning with the Lindane pesticide in a few rabbit, by Michel Gruaz and Esther van Praag

 

רעלת אמוניה בארנבונים

רעילות:

Irritants of the respiratory airways in a rabbit: gaseous ammonia and ozone, by Esther van Praag, Ph.D.

Is increased use of air-conditioning linked to increased rate of respiratory diseases in rabbits ?, by Esther van Praag, Ph.D

 

רשימת קיצורים וטרינריים הקשורים לרפואה

:וטרינריים קצורים

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל