בעיות במערכת הנשימה

 קים צ'ילסון

 

אבחנה מבדלת של כשלון נשימתי

אבחנה מבדלת:

 

Respiratory problems, related to myxomatosis in rabbits

גורמים וירליים:

Herpes sp virus in rabbits

 

 מחלת דרכי הנשימה העליונות בארנבונים

גורמים חיידקיים (בקטריאליים):

הוידאו מראה שימוש במכשיר אינהלציה (נבולייזר) על ארנבון עם זיהום בדרכי הנשימה העליונות:

תודה מיוחדת לדבי האנסון. אלמלא עזרתה, זמנה וניסיונה הכנת סרט הווידאו לא היתה מתאפשרת.

הוידאו מראה שימוש במכשיר אינהלציה (נבולייזרchamber ) על ארנבון עם זיהום בדרכי הנשימה העליונות:

 

רעלת אמוניה בארנבונים

רעילות:

 

רשימת קיצורים וטרינריים הקשורים לרפואה

:וטרינריים קצורים

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל