Diagnostyka różnicowa: kręcz szyi i jego różne przyczyny

 

   

 

Micka, a female rabbit suffering from head-tilt, before (left)

and after (right) treatment with fenbendazole and enrofloxacin.

 

 

Alicia Perrotti

Ringo, a rabbit sufffering from head-tilt

 

MediRabbit.com is funded solely by the generosity of donors.

Every donation, no matter what the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care and health of rabbits.

Thank you

 

 

One sided head tilt (torticollis, wry neck)

 

Przyczyny bakteryjne

Pastereloza, prowadząca do zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego (otitis media et interna)

Listerioza, prowadząca do zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego (otitis media et interna)

 

 Przyczyny grzybicze

Fungemia (zakażenie krwi grzybami chorobotwórczymi) np. aspergiloza  lub zapalenie opon mózgowych spowodowane Candida albicans

 

Inwazja pasożytów

Pasożyty gnieżdżące się w mózgu np. nicienie lub Baylisascaris procyonis. Towarzyszące objawy to ataksja (utrata kontroli nad ruchem), zataczanie kółek i drżenie

E. cuniculi, chociaż nie wiadomo czy ten pasożyt centralnego układu nerwowego jest bezpośrednio odpowiedzialny za kręcz szyi czy jest on efektem ubocznym powodowanego przez niego innego problemu zdrowotnego.

 

 Toksyczność

Środki owadobójcze

Nawozy

Ołów

 

 Niedobory

Witamin

Selenu

  

Centralny układ nerwowy

Infekcja bakteryjna, prowadząca do zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego, patrz „Przyczyny bakteryjne”

Udar naczyniowy mózgu, królik porusza się „w kółko” jeśli w ogóle się porusza. Jedzenie i picie jest zazwyczaj w normie. Jest to druga przyczyna kręczu szyi po zapaleniu ucha wewnętrznego u królików.

Uraz twarzowej części głowy z uszkodzeniem mózgu

Zaburzenia układu przedsionkowego

Choroba mózgu

Nowotwór (powstanie guza) lub ropień na szyi, uchu lub mózgu

 

 

Bilateral head tilt (torticollis, wry neck)

 

Viral causes

Herpes sp. viral infection is a suspected cause for bilateral head tilt in one rabbit.

     

 

 

    

e-mail: info@medirabbit.com