Prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi królików

 

 

MediRabbit.com is funded solely by the generosity of donors.

Every donation, no matter what the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care and health of rabbits.

Thank you  

 

Poniższa tabela pokazuje w zestawieniu prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi królików. Większość uzyskanych danych pochodzi od królików laboratoryjnych, trzymanych w warunkach różniących się od tych w których żyją króliki domowe. Czynnikami mającymi wpływ na wyniki badań krwi są dieta, środowisko w którym zwierzę żyje, rasa, wiek, płeć, stan zdrowia i aktywność metaboliczna, mieszkanie w domu czy w ogrodzie, nie zapominając o chowie wsobnym.

Proszę zwrócić uwagę, że  wartości podane w poniższych tabelach obrazują pewien zakres „od – do” i nigdy nie powinny być sztywno interpretowane. Wynik zbliżony do wartości podanych niżej nie powinien być zatem brany pod uwagę w oderwaniu, tylko  w odniesieniu do całokształtu wyników badań klinicznych w danym specyficznym przypadku.

 

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych u królika

 

 

 

Analizowane parametry

Skrót

Wartość

Jednostki

 

pH krwi

pH

7.2 – 7.5

.

.

.

.

..

Krwinki czerowne -  erytrocyty

RBC

3.8 – 7.9 * 106

/mm3

Hematokryt Packed Cell Volume

PCV lub Ht

33 – 50

%

Średnia objętość krwinki czerwonej

MCV

50 – 75

mm3

.

.

.

.

Hemoglobina

Hb

9.4 – 17.4

g/dl

Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej

MCH

18 - 24

pg/komórka

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej

MCHC

27 - 34

%

.

.

.

.

Granulocyty zasadochłonne (bazofile)

.

0 – 0.84

<0.5 * 109

%

/l

Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)

.

0 – 2

< 1.0 * 109

%

/l

Limfocyty

.

43 – 80

3 – 9 * 109

%

/l

Monocyty

.

0 – 4

< 0.5 * 109

%

/l

Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)

.

34 - 70

%

Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate

.

< 6

0 – 0.2 * 109

%

/l

Granulocyty obojętnochłonne segmentowane

.

1 – 4 * 109

/l

 

Test krzepliwości

.

2

.

Płytki

.v

290 * 103

200 – 650 * 109

/mm3

/l

Retikulocyty

.v

0 - 3

%

Czas krzepnięcia (in vivo)

. .

2 - 8

min

 

Białka (proteiny)

.

.

.

Albuminy

.

25-40

g/l

Globuliny

.

1.5 – 3.3

25 -40

g/dl

g/l

Białko całkowite

.

50 - 75

g/l

Bilirubina - całkowita

.

3.4 – 8.5

0 – 0.75

mmol/l

mg/dl

Gamma GT (gammaglutamylotransferaza)

.

0 - 7

IU/l

 

Enzymy

.

.

.

Fosfataza kwaśna

ACP

0.3 – 2.7

IU/l

Aminotransferaza alaninowa

ALT

55 - 260

IU/l

Fosfataza zasadowa

ALP

10 - 70

IU/l

Amylaza

.

200 - 500

IU/l

Aminotransferaza asparaginianowa

AST

10 - 98

IU/l

Fosfokinaza kreatynowa

CK - CPK

140 – 372

IU/I

Dehydrogenaza mleczanowa

.

132 - 252

IU/l

 

Electrolyty

.

.

.

Dwuwęglan

.

16 – 32

mmol/l

Jony wapnia

Ca++

1.71

mmol/l

Wapń– ogółem

Ca++

3.0 – 5.0

5.5 – 12.5

mmol/l

mg/dl

Chlorki

Cl-

92 - 120

mmol/l

Żelazo

Fe

33 - 40

mmol/l

Ołów

Pb

2 – 27

mg/dl

Magnez

Mg++

0.8 – 1.2

mmol/l

Fosforany – nieorganiczne

HPO4-

1.0 – 2.5

mmol/l

Fosfor

Pi

4 - 6

mg/dl

Potas

K+

4.0 – 6.5

mmol/l

Sód

Na+

130 - 155

mmol/l

 

Inne substraty

.

.

.

β-hydroksymaślan

.

<1

mmol/l

Azot mocznikowy we krwi

.

13 – 30

mg/dl

Kwasy żółciowe

.

3 - 15

mmol/l

Bilirubina

.

<20

0 – 0.75

mmol/l

mg/dl

Cholesterol

.

0.1 – 2.00

0.2 10 -80

mmol/l

mg/dl

Kortyzol (w spoczynku)

.

1.0 – 2.04

mg/dl

Kortyzol po stymulacji ACTH

.

12.0 – 27.8

mg/dl

Kreatynina

.

53 – 124

0.5 – 2.6

mmol/l

mg/dl

Glukoza

Glc

4.2 – 8.9

75 - 140

mmol/l

mg/dl

Fosfolipidy

.

40 -140

mg/dl

Lipidy w surowicy krwi

.

.

Tyroksyna T4 

.

82.37 – 106.82

6.4 – 8.3

nmol/l

mg/dl

Trójglicerydy

.

1.4 – 1.76

mmol/l

Mocznik

.

9.1 – 25.5

mmol/l

Kwas moczowy

.

1 – 4.3

mg/dl

Witamina A

.

30 – 80

mg/l

Witamina E

.

>1

mg/ml

 

Dalsze informacje

 

Burke J. (1994) Clinical care and medicine of pet rabbit, in: Proceedings of the Michigan Veterinary Conference, pp 49-77.

Fudge A.M. (ed) (1999) Laboratory medicine: avian and exotic pets. WB Saunders, Philadelphia.

Gillet C.S. Selected drug dosages and clinical reference data. in: The biology of the rabbit, 2nd ed. (P.J. Manning, D.H. Ringler, C.E. Newcomer eds). pp 467-472. Academic Press.

Goad DL, Pecquet ME, Warren HB. Total serum calcium concentrations in rabbits. J Am Vet Med Assoc. 1989 Jun 1;194(11):1520-1.

Hillyer E.V. (1994) Pet rabbits. The veterinary clinics of north America, Small animal Practice 24 (1), pp 25-65.

Jones RT. Normal values for some biochemical constituents in rabbits. Lab Anim. 1975 Apr;9(2):143-7. No abstract available.

Kaneko J.J (1989) Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press, New-York.

Kerr M. (1989) Veterinary Laboratory Medicine. Clinical Biochemistry and Haematology. Blackwell Scientific Publications.

Mitruka B.M., Rawnley H.M. (1977) Clinical biochemical and haematological reference values in normal and experimental animals. Masson Publishing USA, Inc. pp 83, 134-135.

Okerman L. (1994) Diseases of domestic rabbits. Blackwell Scientific Publications, Oxford

Warren HB, Lausen NC, Segre GV, el-Hajj G, Brown EM. Regulation of calciotropic hormones in vivo in the New Zealand white rabbit. Endocrinology. 1989 Nov;125(5):2683-90.

 

 

 

    

e-mail: info@medirabbit.com