Poziom azotu mocznika we krwi królików (BUN)

 

 

MediRabbit.com is funded solely by the generosity of donors.

Every donation, no matter what the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care and health of rabbits.

Thank you  

 

Mocznik jest azotowym produktem przemiany materii powstającym podczas rozpadu białek w wątrobie. Krąży we krwi w postaci azotu mocznika i jest transportowany do nerek aby zostać odfiltrowanym i wydalonym przez nerki. U zdrowego, dobrze nawodnionego królika  większość azotu mocznika będzie przefiltrowana przez nerki i wydalona z moczem. Obecność azotu mocznika we krwi jest mierzona specjalnym testem laboratoryjnym.

Poziom azotu mocznika u zdrowego królika wynosi: 13 – 30 mg/dl.

Inaczej niż u pozostałych zwierząt, na poziom azotu mocznika u królików mogą łatwo wpłynąć czynniki fizjologiczne lub środowiskowe. Może on odzwierciedlać poziom stresu królika w specyficznym momencie (stan nawodnienia, transport, obca osoba, nietypowe zapachy, szczekające psy). Na jego poziom może też wpłynąć dieta, pora dnia  w której  krew była pobrana do badania (wyższy poziom azotu mocznika jest obserwowany późnym wieczorem) lub leki (np. chloramfenikol, streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna, diuretyki (leki moczopędne) i kortykosterydy). Inne czynniki wpływające  na poziom azotu mocznika są związane z obecnością pasożytów, takich jak kokcydia lub katabolizmem bakterii przebywających w jelicie ślepym,  które używają azotu podczas metabolicznych reakcji rozkładu albo w okresach obfitości pożywienia.

Jeżeli poziom azotu mocznika jest podwyższony nie należy od razu wyciągać wniosku, że królik cierpi na niewydolność nerek, w przeciwieństwie do tego jak to wygląda u  psów i kotów. Należy pobrać drugą próbkę krwi do badania kiedy królik jest dobrze nawodniony (ale nie przewodniony) i porównać z wcześniejszym wynikiem.

Podwyższony poziom azotu mocznika we krwi może być spowodowany:

·         niewydolnością nerek

·         małą objętością krwi/osocza spowodowanej biegunką (hipowolemia)

·         zablokowaniem dróg moczowych przez kamień w nerce lub pęcherzu moczowym, guz albo polip,

·         chorobę serca,

·         krwawienie w przewodzie pokarmowym

·         czynnikami toksycznymi.

Lekko podwyższony poziom azotu mocznika może być spowodowany przez:

·         przewodnienie

·         niedożywienie

·         chorobę lub uszkodzenie wątroby

·         leki

·         ciąże

Można wykonać zdjęcia rentgenowskie lub USG aby wykryć powiększenie nerek, obecność kamieni, złośliwego guza, cysty, zwłóknienia.

Objawy zewnętrzne choroby nerek to zmniejszenie apetytu, utrata wagi, letarg, anemia, potrzeba częstego oddawania moczu, większe niż zwykle pragnienie.

 

 

 

   e-mail: info@medirabbit.com