Kan kaniner spise yoghurt og andre melkeprodukter?

 

Oversettelse av Camilla Bergstrøm

 

MediRabbit.com is funded solely by the generosity of donors.

Every donation, no matter what the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care and health of rabbits.

Thank you  

 

Kaniner bør aldri få yoghurt og andre melkeprodukter fordi:

·           Lactobacillus / Acidobacillus finnes ikke naturlig i tarmene til voksne kaniner, og selv om bakteriene overlever magesyrene, vil de ikke overleve de anaerobe forholdene i cecum. Siden laktobasiler ikke er i stand til å klebe seg fast, lykkes de ikke i å kolonisere seg i tarmene.

·           Voksne kaniner har ikke de rette bakteriene til å fordøye melkederivater i cecum og tarmene.

·           Hvis laktobakteriene ikke er tilstedeværende, kan melkederivatene forårsake kolikk.

 

 

Videre informasjon:

Yu B, Tsen HY. Lactobacillus cells in the rabbit digestive tract and the factors affecting their distribution. J Appl Bacteriol. 1993 Sep;75(3):269-75. 

Nakata M, Honma T, Noguchi Y, Yoneda S, Fukuda Y, Yoshida S, Takubo K. Morphological changes in rabbit pleura induced by Lactobacillus casei (LC9018). Gan To Kagaku Ryoho. 1987 Jul;14(7):2381-4. 

Weber A, Christ-Vietor M, Schliesser T. Studies on bacterial intestinal flora of young rabbits in relation to diet and age. Zentralbl Bakteriol [Orig A]. 1974;229(1):109-16. 

 

 

 

Hjem|  Tannsykdommer | Mage- og tarm sykdommer | Blodsykdommer | Nevrologiske sykdommer | Øyesykdommer | Luftveissykdommer | Hudsykdommer | Sykdommer i urinvei og forplantningsorgan |

Forberedelse til kirurgiske inngrep | Diverse kirurgiske prosedyrer

Trygge medikamenter | Farlige medikamenter

Bøker

 

 

e-mail: info@medirabbit.com