Forskjellige årsaker til megacolon

 

 

MediRabbit.com is funded solely by the generosity of donors.

Every donation, no matter what the size, is appreciated and will aid in the continuing research of medical care and health of rabbits.

Thank you  

 

Veterinærbøker som tar for seg indremedisin nevner dysautomi med disse ordene:

·            Konstipasjon

·            Svakhet i kolon

·            Nevromuskulær svakhet/sykdom

·            Megacolon

I tilfelle traumatisk opphav:

·            Bilateral nerveskade i pelvis

Hvis problemet er konisk, kan nerveskader etterhvert utelukkes, og andre årsaker undersøkes nærmere. Blant disse er:

 

Virus:

Betennelse pga Cytomegalovirus og Coronavirus

 

Bakterier:

Mangel av riktig bakterieflora

 

Parasitter:

Koksidiose

Giardiasis

Tilstedeværelse av flagellaten Trypanosoma cruzi (denne parasitten ble eksperimentalt inokulert i kaniner, og forårsaket alvorlige skader på hjertet og innvoller, som førte til megacolon)

Parasittiske rundormer og bendelormer. Tilstedeværelse av innvollsorm (uansett type: rundorm eller bendelorm) har blitt forbundet med alvorlige tilfeller impaksjon i cecum, fulgt av kolikk, kraftige smerter og gassdannelse. Barneorm hos kanin kan behandles med benzimidazoler, nærmere bestemt fenbendazol eller thiabendazol. Piperazin er også effektivt, men ivermectin tar ikke knekken på Passalurus. Bendelorm behandles med praziquantel.

 

Genetiske årsaker:

Megacolon-syndromet er vanligst hos albinokaniner (eller flekkete raser, se Searle AG. Comparative genetics of albinism. Ophthalmic Paediatr Genet. 1990, 1(3):159-64, for generell informasjon (inkludert kanin); Bodeker D, Turck O, Loven E, Wieberneit D, Wegner W. Pathophysiological and functional aspects of the megacolon-syndrome of homozygous spotted rabbits.Zentralbl Veterinarmed A. 1995 Nov;42(9):549-59.

Muskelforstyrrelser i kolon

Nerveskade

Svulster og polypper

 

Mekaniske årsaker:

Stenose

Muskelforstyrrelser i kolon

Nerveskade

Svulster og polypper

 

Neurologiske årsaker:

Nerveskade

 

Stoffskiftet:

Betennelse pga Cytomegalovirus og Coronavirus

 

Farmakologiske årsaker:

Overmedisinering

 

Hormonelle årsaker:

Hypotyreoidisme

 

Årsaker i miljøet:

Adferd

 

Megacolon hos kaniner ser ut til å forårsake hyponatremi, og en konstant lekkasje av slim og væske fra anus. Diagnose kan stilles ved hjelp av røntgen, bariumprøve, ultralyd, og etterhvert en neurologisk undersøkelse. Serumanalyse vil antagelig indikere en svakhet i kolon, som hos andre dyr. Hvis kaninen virkelig lider av megacolon vil den ha en konstant (ikke kronisk) lekkasje av slim og væske fra anus, og hyponatremi (lavt natriumnivå i blodet).

For å lese mer om kaninens blodbiokjemi, klikk her.

 

 

 

  

e-mail: info@medirabbit.com