Vaginale prolaps bij vrouwtjeskonijnen

 

 

Esther van Praag, Ph.D.

 

MediRabbit.com wordt uitsluitend gefinancierd door gevers.

Elke donatie, ongeacht hoe groot, wordt gewaardeerd en zal helpen bij de voortzetting van het onderzoek van de medische zorg en de gezondheid van konijnen.

Bedankt  

 

 

Waarschuwing: deze pagina bevat afbeeldingen die verontrustend kunnen zijn voor mensen.

Vaginale prolaps wordt zelden waargenomen bij vrouwelijke konijnen. Het kan veroorzaakt worden door over-expandeerde bloed sinussen die zich onder het slijmvlies van de vaginale wand en het vestibulum vaginae bevinden - de ruimte regio die de openingen van de vagina, urethra en uitscheidingskanalen van de grote vestibulaire klieren bevat. Een prolaps begint vaak vanuit het proximale cirkelvormige deel van het vaginale gewelf dat distaal van de urethrale opening ligt. Het dorsale deel van het vaginale gewelf is veel meer opgezwollen dan het ventrale deel. Het kan gepaard gaan met een zekere mate van vaginale wandverzakking. De uitpuilende massa kan gevuld zijn met bloedstolsels.

Charlene McGrath

Thumper, een vrouwtjeskonijn met een verzakking van de vagina na de sterilisatie. Het orgaan werd schoongemaakt en gehecht. Het konijn overleefde de chirurgische ingreep en herstelde goed.

De oorzaken die leiden tot een verzakking bij vrouwelijke konijnen worden niet goed begrepen. Het kan te maken hebben met:

-       Een trauma opgelopen tijdens een moeilijke of lange baring (dystocia);

-       De aanwezigheid van poliepen in de urinewegen;

-       Een pijnlijke afscheiding van urine (persen) veroorzaakt door een bacteriële infectie en/of de aanwezigheid van een steen in de blaas of de nier;

-       Een verhoogde paringsactiviteit met een mannelijk konijn;

-       Ovariohysterectomie;

-       Aanwezigheid van mycotoxinen in voedsel.

Mechanische oorzaken zijn bijvoorbeeld ingehouden foetale vliezen in de baarmoeder of gebrek aan beweging. Een aangeboren factor kan een rol spelen.

  

Zahi Aizenberg

Vaginale prolaps met een massa bruin en roze hemorrhagisch weefsel (pijlen) dat uit de vulvaropening steekt bij een vrouwtjeskonijn.

De prognose hangt af van de omvang van de verzakking, de schade aan het orgaan, de hoeveelheid bloedverlies en de tijd tussen de verzakking en de reparatie. De prognose is over het algemeen slecht en het konijn sterft binnen enkele uren.

Differentiaaldiagnose

De aandoening moet worden onderscheiden van:

       Natuurlijke abortus;

       Trauma door overmatig opstijggedrag van een mannetjeskonijn;

       Constipatie;

       Hernia;

       Verzakking van het rectum;

       De aanwezigheid van nierstenen of blaasstenen;

       Sterilisatie;

       Infectie van de urinewegen, urinebrand veroorzaakt door incontinentie.

Luc Page

Verzakking van de baarmoeder met nog ongeboren foetus, 24 uur voor de verwachte geboortedatum. De voedster stierf maar haar foetussen konden gered worden. Een ander konijn adopteerde ze en heeft ze sindsdien verzorgd en gevoed.

Klinische verschijnselen

Het vrouwtjeskonijn wordt vaak in een shocktoestand aangetroffen. Ze is depressief, liggend, met een verhoogde ademhaling. Dit kan gepaard gaan met constipatie, moeilijk bewegen, moeilijk urineren of incontinentie, en bloeden. Meestal steekt er een rode oedemateuze massa uit de vulva.

Het risico op shock, bloedingen en trombo-embolie neemt toe als de behandeling wordt uitgesteld. Hematocriet is 8 tot 15%.

In een zeldzaam geval is eversie van de blaas waargenomen bij konijnen tijdens de bevalling. Er werd een massa gevonden die uit de vagina stak. Het konijn spant zich in om te plassen.

Behandeling

Het konijn wordt vaak gevonden in een staat van ernstige hypovolemische shock, te wijten aan bloedverlies, met bleke, cyanotische slijmvliezen en oren. De ledematen voelen koud aan. Het kan gepaard gaan met bloedingen en/of bloedverlies. 

De behandeling hangt af van de toestand van het orgaan. Als het weefsel niet beschadigd of necrotisch is, kan het verzakte orgaan worden schoongemaakt en met zachte digitale druk weer op zijn plaats worden gebracht. Het is belangrijk om de plasbuis niet te blokkeren tijdens de procedure. Sedatie en plaatselijke verdoving helpen bij de reductie. Een terugval is mogelijk.

De voorkeursbehandeling lijkt echter verwijdering van het aangetaste weefsel en ovariohysterectomie.

Toediening van pijnmedicatie wordt aanbevolen om het ongemak na de behandeling te verminderen (bijv. flunixin, meloxicam).

Als er sprake is van een bacteriële infectie, moet een systemische antibioticabehandeling worden gestart.

Dankbetuiging

Veel dank gaat uit naar Zahi Aizenberg, DVM, (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Israël), Charlene McGrath (Canada), Luc Page (Zwitserland) en Michel Gruaz (Zwitserland) voor hun foto's en hun toestemming om ze te gebruiken in MediRabbit

Verdere Information

Greenacre CB, Allen SW, Ritchie BW. Urinary bladder eversion in rabbit does. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, 1999, 21, 6,524-8.

Meredith A, Flecknell P. BSAVA Manual of Rabbit Medicine and Surgery Second Edition BSAVA, 1 Telford Way, Quedgeley, Gloucester, GL2 2AB, UK. 2006

Quesenberry KE, Carpenter JW. Ferrets, Rabbits and Rodents - Clinical Medicine and Surgery. Second Edition. WB Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, USA. 2004.

Sood P, Nanda AS, Srivastava AK. Rupture of vagina in an Angora rabbit. Indian J Vet Surg 1998; 19 (126), 50. 

Van Herck H, Hesp AP, Versluis A, Zwart P, Van Zutphen LF. Prolapsus vaginae in the IIIVO/JU rabbit. Lab Anim. 1989; 23(4):333-6.

 

 

 

E-mail: info@medirabbit.com