Vervoer, veilig vasthouden en beheersing van konijnen

        

 

Transport, Restraint and Manipulation of Rabbits

Esther van Praag and Amir Maurer

ed: Tal Saarony and Debbie Hanson

2011, 36 pages . $ 19.50

Click on the image to order

 

Bunilla klaar voor zijn reis van Los Angeles naar zijn nieuwe huis in Massachusetts (Foto: Linda Baley)

Transport van een konijn in een hok

Transport van een konijn in een auto

Konijnen vervoeren blijft een uitdaging. 1. Hok en auto

door Bonnie Salt, Arie van Praag en Esther van Praag (PDF)

Transport van konijnen in een auto…, door Esther van Praag

Presentatie voorbereid voor Konijnentrainingscursus, 2018

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Veilig vervoer van konijnen

Konijnen vervoeren blijft een uitdaging. 2. Konijn dragen

door Arie van Praag en Esther van Praag (PDF)

Konijnen vervoeren blijft een uitdaging 4. Konijnen en kinderen

par Michel Gruaz en Esther van Praag (PDF)

Massage pour calmer un lapin avant le transport: Le TTouch© pour votre lapin !, par Marie Gilliéron Anacleto

 

Onderzoek van de buik van Kaspi voor de eigenaar van MediRabbit.com

Hoe een konijn vasthouden, voor een veilig onderzoek bij de dierenarts

Le transport des lapins reste un défi 3. Sur la table d'examen

door Kim Chilson, Arie van Praag en Esther van Praag (PDF)

Veilige immobilisatie van een konijn in een handdoek (“konijnen burrito”)

Safe restraining for medication

Een grote dank aan Linda Baley voor de toestemming haar photos te gebruiken.

Ook dank aan het konijn Baley.

 

 

 

 

e-mail: info@medirabbit.com