Pijnstillende medicijnen voor konijnen

 

 

MediRabbit.com wordt uitsluitend gefinancierd door gevers.

Elke donatie, ongeacht hoe groot, wordt gewaardeerd en zal helpen bij de voortzetting van het onderzoek van de medische zorg en de gezondheid van konijnen.

Bedankt  

 

Naam van medicijn

Doses

Hoe ?
Hoe waak ?

Opmerking

.

Aspirine

10 - 100 mg/kg

(tot 400 mg/kg)

PO

sid-tid

Aspirine is een bloedverdunner and daarvoor vermeden worden, om interne bloedingen te vermijden, of nooit voor een chirurgische ingreep gegeven worden.

Carprofen

1 - 2.2 mg/kg

PO

bid

sid

.

2 - 4 mg/kg

SC, IV

Flunixine

0.3 - 1.1 mg/kg

PO, SC, IM, IV

bid, sid

Injectie moet diep in the spier massa gegeven worden, om irritatie te vermijden.

De efficiency van flunixine is soms bij konijnen betwijfeld.

Flurbiprofen

1 druppel

topical

tid, bid

Only for eyes and in the nasal cavity

Ibuprofen

2 - 10 mg/kg

PO

sid - tid

Kan maag irritatie of maag zweren veroorzaken.

Ketoprofen

1 - 3 mg/kg

IM

bid, sid

Bekend dat het met aspirine of urinewekkende middelen inwerkt.

Indomethacin

12.5 mg/kg BW

.

.

.

Medetomidine

0.1-0.5 mg/kg

IM, SC

.

.

0.3-0.5 mg/kg

SC

0.25 mg/kg

IM

Meloxicam

0.3 - 0.6 mg/kg

selder tot 0.5 mg/kg

PO, SC

sid, bid

Effect duurt tussen 12-24 uur.

Erg smakelijk voor konijnen

Niet met andere niet steroiden pijnstillende medikamente, corticosteroiden or nier-beschadende medikamente geven

Lang durend gebruik geeft geen bij effekten bij de meeste konijnen

Moet niet aan konijnen gegeven worden met nier of leverproblemen

Paracetamol

200 – 500 mg/kg

orally

 

 

Piroxicam

0.3 mg/kg

PO

qod

.

.

Buprenorphine

0.01 - 0.05 mg/kg

SC, IV, IM

qid, bid

Ademhalingsdepressie kan geobserveerd worden.

Kan gebruikt worden, als tegenmiddel tegen m-opioids, bevoordeeld fentanyl, and om postchirurgische pijn te behandelen.

Butorphanol

0.1 - 0.5 mg/kg

SC, IV, IM

q 2-4

Snel metaboliseert bij konijnen: 3.16 h. na een SC injectie, 1.64  h. na een IV injectie

Kan gebruikt worden, als tegenmiddel tegen m-opioids, bevoordeeld fentanyl, and om postchirurgische pijn te behandelen.

Hydromorphone

0.1 - 0.2 mg/kg

IV

q 4-6

Relieves moderate to severe pain

Fentanyl patches

12.5 microgram patch for a 3 kg rabbit

 

 

Can cause drowsiness

Patch should be covered to avoid ingestion

Meperidine (Pethidine)

5 - 10  mg/kg

SC, IM

q 2-3

Kan als pre-anesthetisch medicijn gebruikt worden.

Morphine

2 - 5 mg/kg

SC, IM

q 2-4

.

Nalbuphine

1 – 2 mg/kg

SC, IM

q 4

Kan gebruikt worden, als tegenmiddel tegen m-opioids, bevoordeeld fentanyl, and om postchirurgische pijn te behandelen.

Oxymorphone

0.05 – 0.2 mg/kg

SC, IM

q 8-12

Ademhalingsdepressie en bradycardia (langzaam slaan van het hart) kan geobserveerd worden.

Kan als preanesthetisch middel gebruikt worden.

Pentazocine

5 – 10 mg/kg

SC, IM

q 5-10

Kan gebruikt worden, als tegenmiddel tegen m-opioids, bevoordeeld fentanyl, and om postchirurgische pijn te behandelen.

Pethidine

5 - 10 mg/kg

SC, IM, IV

q 2-3

 

Tramadol

5 - 10mg/kg,

if needed up to 15mg/kg

orally

every 8 to 12 hours

Used to treat moderate or chronic pain in rabbits

Use of higher doses (10 mg/kg and higher) have a very strong effects in rabbits, causing drowsiness and depression of the central nervous system

5 mg/kg

IV, SC

every 8 hours

 

om de betekenis van de afkortingen te begrijpen, hier klikken

 

 

Verdere informatie

 

Dana G. Allen, J. K Pringle, Dale A. Smith, Handbook of Veterinary Drugs. Lippincott – Raven 1998.

Elizabeth V. Hillyer and Katherine E. Quesenberry, Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery. New York: WB Saunders Co. 1997.

Frances Harcourt-Brown, Rabbit Medicine and Surgery. Butterworth-Heinemann 2001.

Kathy Laber-Laird, Paul Flecknell and M. Michael Swindle, Handbook of Rodent and Rabbit Medicine. Oxford, UK: Pergamon Press 1996.

John E. Harkness and Joseph E. Wagner, The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents. New York: Lippincott Williams & Wilkins 1995.

Paul Flecknell, BSAVA Manual of Rabbit Medicine and Surgery. British Small Animal Veterinary Association 2000.Virginia Richardson, Rabbits: Health, Husbandry and Disease, Blackwell Science Inc 2000.

H. Schall, Kaninchen, In: Krankheiten der Heimtiere (K Gabrisch & P Zwart, eds), Schlütersche & Co, Hannover (D); pp 1-45, 1998

 

 

 

e-mail: info@medirabbit.com