Oormijt: Psoroptes cuniculi

 

 

Esther van Praag Ph.D.

 

 

MediRabbit.com wordt uitsluitend gefinancierd door gevers.

Elke donatie, ongeacht hoe groot, wordt gewaardeerd en zal helpen bij de voortzetting van het onderzoek van de medische zorg en de gezondheid van konijnen.

Bedankt  

Waarschuwing: deze tekst bevat foto’s die, voor sommigen, storend kunnen zijn.

Oormijt, ook wel foutief oorschurft genoemd, wordt veroorzaakt door een parasiet: het insect Psoroptes cuniculi. Deze parasiet is universeel over de wereld verspreid.

Psoroptes sp. komt voornamelijk aan de binnenkant van het oor voor en het is geen uitzondering dat slechts één oor besmet is. Bij oudere of zwakke dieren komt het voor dat oormijt zich verspreidt over het hele lichaam: hals, kop, rond om de anus, poten en voeten. De parasiet leeft aan de oppervlakte van de huid, kauwt deze en boort er gaten in. De verschillende levensstadia van deze parasiet verlopen als volgt: ei, larf, protonymph tot volwassen mijt. Deze cyclus duurt ongeveer 2 tot 3 weken. De volwassen mijt leeft 4 tot 21 dagen, afhankelijk van milieu-omstandigheden.

 

Akira Yamanouchi

 

Contrast fase microscopie van Psoroptes cuniculi

Klinische verschijnselen

Konijnen, die met oormijt besmet zijn, schudden meer dan normaal met hoofd en oren en krabben zichzelf tot en met het stadium van automutilatie. In het begin verschijnen kleine droge korsten diep in het oorkanaal, later aan de binnenkant van het oor. Rondom deze korsten is de huid haarloos (alopecia), hieronder is de huid meestal vochtig en rood.

  

MediRabbit 

  

MediRabbit                                                                                            Dr. Zahi Aizenberg

 

Boven: gezond oor

Bottom left: First signs of a possible ear mite infestation include unusual amount of dark colored earwax (arrow) and small adherent skin scales deep in the ear canal and the earlobes, and a foul smell in the ear. The presence of wax can, however, also relate to improper cleaning of the ear, due to arthritis or disability.

Bottom right: Severe infestation by Psoroptes cuniculi, with a 2 cm thick crust in the ear.

Als in dit stadium het konijn niet behandeld wordt, groeien de korsten aan en kunnen, in extreme gevallen, tot 2 cm dik worden. Deze korsten bevatten dode- en/of ontstoken cellen, bloed, uitwerpselen en Psoroptes cuniculi zelf. Het oor kan hierdoor niet meer recht op staan, alleen nog maar omlaag hangen. The scales/crust should not be removed; if removed, they leave bloody eroded skin. The crust will fall off within 10 days after the first administration of oral or injected ivermectin. Earlier removal is also very painful, and may lead to screaming.

      

Linda Baley

Rescued rabbit with ears heavily infected by ear mite: a thick crust in the ear and alopecic crusted skin in the neck. The presence of pus deep in the ear canal is indicative of a secondary bacterial infection.

      

Linda Baley

Three days after treatment, most crusts have fallen off. The skin of the inner side of the ear is still inflamed. It appears the abdomen was also infested.

        

Linda Baley

 Microscopic view of the crust taken from an ear infested by ear mite. The eggs and adult mites can be clearly distinguished.

 

Video door D. Hanson

De besmetting kan gepaard gaan met een bacteriele oof huidschimmel oorinfecties. Als deze laatste niet behandeld wordt, kan de bacteriële infectie zich tot het middenoor en binnenoor verspreiden, zodra het trommelvlies doorbroken wordt.

Diagnose

Een visueel onderzoek van de huid is niet altijd voldoende om de aanwezigheid te bevestigen; zo kunnen verschillende methodes toegepast worden zodat minstens één parasiet of een ei gevonden wordt (zie 1.4). Kan deze diagnose niet gesteld worden, dan is het beste een huidbiopsie te doen van de plaats waar mijt vermoed wordt.

Bij zowel huid- en schurftmijt besmetting kan de parasiet op de grond vallen  en daardoor de omgeving besmetten. Het is dus belangrijk om beiden het dier en de omgeving te behandelen. Als het probleem verder niet opgelost kan worden, moet de besmettingshaard gezocht worden. Dit kan zowel de aanwezigheid van een besmette hond of kat zijn, evenals parasieten die de behandeling overleefd hebben.

  

MediRabbit

Diagnosis of ear mite is usually easy, non-invasive and painless. It includes the examination of a rabbit ear, using an otoscope.

Behandeling

De korsten moeten nooit met de hand weggehaald worden!!!

Dit is erg pijnlijk en verhoogt de kans op bacteriële infectie. Ze vallen automatisch af na een behandeling met een van de bovengenoemde producten (zie video). 

De beste behandeling tegen Psoroptes cuniculi zijn producten op basis van avermectin:

      ivermectin: een onderhuidse (SC) injectie (0.400 mg/kg). Deze injectie moet 3 maal, herhaald worden, met tussenposen van 2 weken. Geïnjecteerde ivermectin helpt beter dan oren te druppelen met ivermectin opgelost in olie,  of een behandeling met zalf. Bij beschadigde trommelvliezen mogen geen oordruppels gebruikt worden.

      selamectin: Stronghold® (Europa) of Revolution® (US) - Pfizer, 15-18 mg/kg. Een eenmalige plaatselijke behandeling is genoeg. Is dit niet het geval dan moet de behandeling na 30 dagen herhaald worden.

      moxidectin (Equest Orales Gel® (Europa) of Quest® Gel (US) - Fort Dodge) Dit product heeft tot nu toe geen bij-effecten getoond als het oraal wordt toegediend, in tegenstelling tot onderhuidse injecties.

Deze 3 avermectin producten doden niet de eieren van deze parasiet, maar de langdurige nawerking zal nieuw onstane larven doden, but the drug remains in the tissue long enough to kill the larvae that emerge from the eggs. Ivermectin diluted in mineral oil, applied directly on the ear, is less effective than injected or oral ivermectin.

 

 

Akira Yamanouchi

 

Left: Easy removal the crust a few days after ivermectin injection,

Right: Application of an antiseptic solution of the eroded and bloody skin.

The use of over the counter products against mite or ear mites should be avoided. Most contain pyrethrin. While one of the least toxic insecticides for animals and rabbits, pyrethrins/pyrethroids are neurotoxins which lead to continuous "firing" of nerves. Observed problems in rabbits include limb paralysis, seizure, coma, tremor, sometimes death.

Many of those products contain additives that prolong the effect of the pyrethrins, and inhibit the breakdown of these products in the body. They can lead to toxic reactions in rabbits. Piperonyl butoxide is one of them. If no immediate death, there should be **slow** recovery with time, around 48 h. Ear mite infestation is accompanied by pain. An analgesic (pain relief medication, e.g., carprofen, ketoprofen, meloxicam) should be administered.

Als het konijn pijn lijdt, is het aangeraden om gedurende 2-3 dagen een pijnstillend middel (carprofen, ketoprofen, meloxicam) te geven.

Een kleine bacteriële oor infectie kan met oordruppels behandeld worden. Voor dat deze toegediend worden, dienen de oren en vooral de trommelvliezen zeer goed nagekeken en schoongemaakt te worden. Bij beschadigde trommelvliezen kunnen oordruppels binnen enkele uren de dood van het konijn ten gevolge hebben.

Bij een grotere oorinfectie is het beter zowel oordruppels als orale antibiotica te geven. Als pus in het oor aanwezig is, is the use of enzymatic solution such as Zymox Otic and flushing of the ear is recommended. This will help bring the medication deep in the ear canal. Het aangeraden pus te isoleren en te gebruiken voor een bacteriële cultuur en een antibiotica gevoeligheids test the secondary bacterial infection is limited, it can be treated with antibiotic ear drops. It is important to check the eardrum before administration. Some ear drops have, indeed, ototoxic effects, and their administration when the eardrum is ruptured can have a fatal outcome.

In case of inner ear infection, appropriate oral antibiotics should be administered.

 

 

Christine Macey

 

Infectie door Psoroptes cuniculi, voor (links) en na (rechts) een behandeling met ivermectin.

Ear mites can fall off and contaminate the environment. While treating for mites, careful cleaning of the cage and environment is recommended. Treatment of the environment is important (boric acid such as Fleabusters®; Vet-Kem Acclaim Plus® - Sanofi; Staykil® - Novartis; Indorex® - Virbac; acaricide spray). When treating a carpet, vacuum first in order to further penetration of the spray or powder. Shampooing and steam cleaning are not ideal; their residual humidity can increase the mite problem. During treatment of the environment, rabbits should be kept in another part of the home to avoid the danger of contact with the products.

  

Orlando Diaz

When ear mite infection is neglected it can spread over all the body, causing terrible itching, ataxia or loss of hearings and pain.

  

Crystal Gaydos

 

Extreem geval van oormijt, waar de oren opgegeten zijn door de parasiet.

 

Dankbetuiging

Thanks are due to Zahi Aizenberg, DVM (The Koret School of Veterinary Medicine, the Hebrew University of Jerusalem, Israel), to Dr. Orlando Diaz, (www.lakehowellanimalclinic.com), to Akira Yamanouchi, (Veterinary Exotic Information Network, http://vein.ne.jp/, Japan), to Crystal Gaydos (www.bunnybunch.org, USA), to Linda Baley (USA), and to Christine Macey (USA) for the permission to use their pictures. To Debbie Hanson for sharing the news related to Parker, to Hugh Hanson, for sharing the video showing life ear mites. To the rabbits Kaspi, Flora Adar, Parker and those whose name is unknown, but were severely affected by ear mite.

 

Verdure informative ove over oormijt bij konijn is hier te vinden: 

Skin Diseases of Rabbits”, by E. van Praag, A. Maurer and T. Saarony,

408 pages, 2010.

Verdere informatie

Beck W. Farm animals as disease vectors of parasitic epizoonoses and zoophilic dermatophytes and their importance in dermatology. Hautarzt. 1999; 50(9):621-8.

Bowman DD, Fogelson ML, Carbone LG. Effect of ivermectin on the control of ear mites (Psoroptes cuniculi) in naturally infested rabbits. Am J Vet Res. 1992; 53(1):105-9.

Cutler SL. Ectopic Psoroptes cuniculi infestation in a pet rabbit. J Small Anim Pract. 1998; 39(2):86-7.

Nfi AN. Ivomec, a treatment against rabbit mange. Rev Elev Med Vet Pays Trop. 1992; 45(1):39-41.

Pap L, Sarkozy P, Farkas R, Bleicher E, Szego A. Efficacy of some pyrethroids against a strain of the rabbit ear mite (Psoroptes cuniculi): an unusual cross-resistance pattern. Parasitol Res. 1997; 83(2):203-5.

Perrucci S, Cioni PL, Flamini G, Morelli I, Macchioni G. Acaricidal agents of natural origin against Psoroptes cuniculi. Parassitologia. 1994; 36(3):269-71.

Perrucci S, Cioni PL, Cascella A, Macchioni F. Therapeutic efficacy of linalool for the topical treatment of parasitic otitis caused by Psoroptes cuniculi in the rabbit and in the goat. Med Vet Entomol. 1997; 11(3):300-2.

Perrucci S, Flamini G, Cioni PL, Morelli I, Macchioni F, Macchioni G. In vitro and in vivo efficacy of extracts of Artemisia verlotorum against Psoroptes cuniculi. Vet Rec. 2001; 148(26):814-5. No abstract available.

Sanders A, Froggatt P, Wall R, Smith KE. Life-cycle stage morphology of Psoroptes mange mites. Med Vet Entomol. 2000; 14(2):131-41.

Smith KE, Wall R, Berriatua E, French NP. The effects of temperature and humidity on the off-host survival of Psoroptes ovis and Psoroptes cuniculi. Vet Parasitol. 1999; 83(3-4):265-75.

Wagner R, Wendlberger U. Field efficacy of moxidectin in dogs and rabbits naturally infested with Sarcoptes spp., Demodex spp. and Psoroptes spp. mites. Vet Parasitol. 2000; 93(2):149-58.

 

 

 

e-mail: info@medirabbit.com