רשימת קיצורים וטרינריים הקשורים לרפואה

 

 

 הזרקה תוך שרירית

IM

עירוי תוך ורידי

IV

 תת עורי (הזרקה לתת עור)

SC

בחלל הבטן

IP

(מתן אורלי) דרך הפה

PO

 (ספריי לאף) בחלל האף

IN

 

שעה

h

כל

q

פעם ביום

sid

פעמיים ביום

bid

שלוש פעמים ביום

tid

ארבע פעמים ביום

qid

כל יום שני (יום כן יום לא)

qod

 

עין ימין

o.d.

עין שמאל

o.s.

שתי העיניים

o.u.

 

אוזן ימין

a.d.

אוזן שמאל

a.s.

שתי האוזניים

a.u.

 

לפני ארוחות

a.c.

אחרי ארוחות

p.c.

  

בית

 

 

info@medirabbit.com : אימייל

 

 

6   JANUARY   2006