המטולוגיה ובעיות במערכת כלי הדם של ארנבונים

Kim Chilson

 

המטולוגיה וכימיות של הדם

המטולוגיה וכימיות

 

Small mammal hematology: leukocytes identification in rabbits and guinea pigs, by Vanessa K. Lester, DVM; Heather L. Tarpley, DVM; Kenneth S. Latimer, DVM, PhD

תא דם

 

הקזת דם בארנבונים

בדיקות דם

 

אבחנה מבדלת של אנמיה בארנבונים

אבחנה מבדלת

ריכוז החנקן המצוי בשיינן בנסיוב הדם (BUN or Blood Urea Nitrogen) בארנבונים

 

Drug induced folic acid (vit B9) deficiency in a hydrocephalus mini lop rabbit, by Esther van Praag, Ph.D.

דם

Case report: Five year old rabbit that suffers from chronic hypoalbuminemia and hyperglycemia, by Valerie Nagy and Esther Van Praag, Ph.D.

 

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל