המטולוגיה ובעיות במערכת כלי הדם של ארנבונים

Kim Chilson

   אבחנה מבדלת של אנמיה בארנבונים

אבחנה מבדלת

 

Small mammal hematology: leukocytes identification in rabbits and guinea pigs, by Vanessa K. Lester, DVM; Heather L. Tarpley, DVM; Kenneth S. Latimer, DVM, PhD

תא דם

 

המטולוגיה וכימיות של הדם

המטולוגיה וכימיות

ריכוז החנקן המצוי בשיינן בנסיוב הדם(BUN or Blood Urea Nitrogen) בארנבונים

 

Blood sampling

בדיקות דם

 

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל