ספרות:

מספרות וטרינארית לפנאי...

                                              

Kim Chilson

 

ספרים העוסקים ברפואת ארנבונים

ספרות

 

“A Hare about the House”, by Cecil S. Webb

  סיפורים של ארנבונים או ארנבים

“King Murray's Royal Tail”, by Kathy Smith

 

“Hare and Rabbit Poems”, compiled by E. van Praag

  שירים של ארנבונים או ארנבים

 

Unusual rabbit happenings, celebration of the human spirit or scientific realities ? by Esther van Praag

  Rabbit curiosities

 

Photography in Veterinary Medicine, by Dr Esther van Praag

  Rabbits in veterinary photography

 

 

Champis - the herding rabbit...


Who needs sheepdogs when there are... rabbits !

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל