ספרות:

מספרות וטרינארית לפנאי...

                                              

Kim Chilson

 

ספרים העוסקים ברפואת ארנבונים

ספרות

 

“A Hare about the House”, by Cecil S. Webb

  סיפורים של ארנבונים או ארנבים

“King Murray's Royal Tail”, by Kathy Smith

 

“Hare and Rabbit Poems”, compiled by E. van Praag

  שירים של ארנבונים או ארנבים

 

תודה גדולה לקים צ'ילסון על האילוסטרצייה הנפלאה.

 

ניתן לקרוא קובץ זה עם  Adobe Acrobat Reader 4.0ומעלה. אם אין לך תוכנה זו ניתן להורידה ללא תשלום מהאתר:

 

בית

 

  

info@medirabbit.com : אימייל

 

 

2   January   2006